THIẾT BỊ ĐO SẢN XUẤT EXFO

Hiển thị 1–18 trong 39 kết quả

Thiết bị đo sản xuất EXFO chuyên dụng cho các nhà máy sản xuất kiểm tra, KCS linh kiện quang thụ động và chủ động với độ chính xác, độ nhạy cao và giá tốt, được phân phối chính hãng bới Cty STI Việt Nam.

IL/ORL: FTBx-1750, FTBx-2150, FTBx-9150, FTBx-9600, OTDRs

System verification and design: 

  1. Power meter: FTBx-1750
  2. VOA: FTBx-3500, MOA-3800
  3. Tunable filters: TM/XTA
  4. Light sources: FTBx-2150, FTBx-2250, FTBx-2850
  5. Switch: FTBx-9600
  6. OSA: FTBx-5243-HWA, FTBx-5245, FTBx-5255, OSA 20
  7. Transport: FTBx-8870/8880, FTBx-88200NGE, FTBx-88260, FTBx-88460

Transceiver validation

Thiết bị đo sản xuất EXFO cho Transceiver manufacturing

Manufacturing/Industry 4.0

Passive component testing: T100S-HP, CTP10, CT440

PIC-based component testing: T100S-HP, CTP10, CT440, OSA20

Clock Data Recovery: CD-4000, BA-4000, MCB