Kiến thức chung

Sự kiện “khuếch đại” trên đồ hình OTDR
Tại các sự kiện “khuếch đại” trên đồ hình OTDR, suy hao có giá trị âm và điều này có khả năng dẫn đến lỗi trong tính toán suy hao kênh sợi quang và suy giảm tốc độ dữ liệu [...]
Sự kiện bóng ma trên đồ hình OTDR
Máy đo phản xạ miền thời gian quang (OTDR) là một công cụ được sử dụng rộng rãi trong đo kiểm sợi quang. Mục đích của OTDR là phát hiện, định vị và đo lường các sự kiện quang học [...]